Taalakoord
Nog te vaak blijkt dat mensen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. We spreken over laaggeletterdheid. Sinds oktober train ik voor een aantal organisaties die zijn aangesloten bij het Taalakkoord. Het akkoord is een initiatief van de overheid met als doel om organisaties bewuster te maken van de verbetering van taalvaardigheid van medewerkers.

 In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon. 

Bron: lezenenschrijven.nl

Nog te vaak blijkt dat mensen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. We spreken dan over laaggeletterdheid. Dit heeft een nadelig effect op werkzaamheden. Het opvolgen van instructies is bijvoorbeeld moeilijk. Niet alleen op het werk maar ook privé zorgt het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal voor belemmeringen. Men schaamt zich er voor en heeft minder sociale contacten. Medewerkers die middels het taalakkoord een taalcursus hebben gevolgd zijn allen positief.  Ze hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich beter nu zij de taal spreken, ze durven sneller vragen te stellen en leggen makkelijker contact.

De uitvoering van het taalakkoord ligt geheel in handen van de aangesloten organisatie. Op de site van taalakkoord.nl is veel informatie te vinden op het gebied van ondersteuning: trainingen, cursussen, taaltesten en materiaal. Een breed aanbod, maar waar begin je mee, het akkoord is getekend, hoe nu verder? Het is van belang om na te denken over hoe je het akkoord gaat inbedden in je organisatie Er ontbreekt hier zoiets als een best practice. Het mooie is uiteraard ook dat je er vorm aan kan geven zoals dat binnen jullie organisatie past. Maar hoe?

Net als bij een training is het van belang om het taalakkoord en de bewustwording hiervan levendig te houden.  De vertaalslag naar de werkvloer is boeiend; want wat ga je concreet trainen en wie stel je aan als taalvrijwilliger binnen de organisatie? En wat gaat een taalvrijwilliger concreet doen om medewerkers te stimuleren en te motiveren de Nederlandse taal te verbeteren? C O plus heeft een training ontwikkeld die antwoord geeft op deze vragen en helpt bij het uitdragen van het prachtige initiatief dat de netwerkorganisatie Taalakkoord is. Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

Lezen

LezenLezenBijna elke avond las ik mijn kinderen voor….Guus kuijer, Annie MG Schmidt. Ik begon eigenlijk al met voorlezen, vanaf dat ze een boek konden vasthouden: zo’n dik kartonnen exemplaar waarbij ze vrolijk sabbelden aan de ...........................

ContentContentHoe korter, bondiger en eenvoudiger, hoe krachtiger je tekst. Sterke content heeft weinig woorden nodig, zonder dat dit afbreuk doet aan de inhoud. Een helder geformuleerde boodschap neem je als lezer gemakkelijk in je op.  ...........................